Klubaktiviteter 2024

Foråret 2024

Generalforsamling

Der indkaldes til
Ordinær Generalforsamling
d. 28. februar 2024
kl. 19 i “Smile” bygningen(det yderste pakhus) på Ballen Havn.
Dagsorden i følge vedtægterne.

Vi håber at se jer alle denne aften, så vi udover det formelle, kan få hygget og sludret om sejlklubben mm.

Klubaften / temaaften

Samsø Sejlklub holder klubaften / temaaften, den første mandag i måneden så
mandag d. 5. februar mødes vi omkring splejs i tovværk mm. Du får bl.a. mulighed for at lære øjesplejs på dit 3-slået fortøjnings tovværk og selvfølgelig hygger vi og snakker sejlsport / ture / både ….

Mandag d. 4. marts arbejder vi med tovværk, splejs, takle. Deltagerne medbringer eget
nye eller slidte tovværk, skøder m.m., så man kan være tip-top klar til sejlsæsonen.

Mandag d. 8. april, Langtursforedrag v. Ole Jakobsen.
Glæd dig, denne aften kommer Ole og fortæller om deres spændende ture. Det er en god mulighed for at høre om eventyr og hvad der skal til for at sikre at turen er godt forberedt så eventyret har størst chance for at ende lykkeligt.

Vi mødes i “Smile” bygningen, det yderste pakhus på Ballen Havn kl. 19.
Der vil være kaffe / the / kage …..

Standerhejsning

27. april kl. 10.
Hvor det finder sted, vil blive annonceret senere. Vi håber at vi har vi fået vore Ynglinge både renoveret og klar til sejlerskolens start, så noget festivitas omkring dem, Ballen eller Langøre!

Sejlerskolen.

Har du lyst at lære at sejle får du her i klubben mulighed for at lære det ved at deltage i vores sejlerskole. Det er praktisk sejlads som kan foregå, både i  klubbens Ynglinge og evt. i større kølbåde. Du skal medbringe praktisk tøj. Til de første aftener vil der være mulighed for at låne sejlervest / redningsvest, men det skal du også selv anskaffe senere. Når man har lært at sejle vil man have mulighed for at bruge klubbens både til egne sejlture.
Sejlerskolen er 6 lektioner i foråret og 6 lektioner i efteråret.
Derudover kan der være mulighed for at deltage på andre medlemmers både som gast.

Praktisk sejlads kursus starter Tirsdag d. 7. maj, kl. 18, Langøre havn og fortsætter de følgende 5 tirsdage, 6 gange ialt i foråret og 6 gange i efteråret.
kursus koster kr. 250,- for foråret
og kr. 250,- for efterår.
der kan komme udgifter til lærebøger mm.

VHF / DSC kursus med afsluttende prøve.

Lørdag d. 13. april, kl. 10 – 16

Se mere om VHF kursus ved at klikke på overskriften i kalenderen.

Dansk Sejlunion.
Klubben er blevet medlem af Dansk Sejlunion hvilket giver os mulighed for at trække på deres gode tilbud. Uddannelse af instruktører, lån af grej til aktiviteter, forsikring vedrørende klubbens aktiviteter, bare for at nævne nogle af fordelene ved medlemskab.. Se mere på www.dansksejlunion.dk

Klubbåde.
Klubben har fået foræret en Granada 24, som vi skal have givet en kærlig omgang og i den forbindelse vil vi etablere et bådudvalg som kunne stå for det. Har du lyst til at give en hånd med til at få denne båd gjort sejlklar så giv besked til Claus.

Vi har også fået en Mirrorjolle som dog kræver en større renovering.

Yderligere har vi i efteråret fået foræret 2 Ynglinge. Se mere under klubbåde.

Men vi er stadig interesseret i at høre fra folk der har sejljoller som de kunne tænke sig at forære til sejlklubben. Vores håb er at kunne etablere en jolleafdeling så vores ungdom kunne komme ud og lære at sejle.

Medlemskab
Kontingent, kursusgebyr og andet
kan indbetales ved at lave bankoverførsel til Danske Bank,
reg. nr. 9570, kto.nr. 13605548

Kontingent kr. 400,- for et år.
Deltagelse i sejlerskole forårssæson kr. 250,-
Efterårssæson kr. 250,-
Lærebogen ”Gast” fra Dansk Sejlunion kr. 115,-