Samsø Sejlklub

Sejlklubben blev startet på stiftende generalforsamling d. 4. marts 2023 og vi er startet på udviklingen af sejklubben.
Hvilke tiltag og aktiviteter skal vi drive med?
Vi fik startet sejlerskolen op med praktisk sejlads i foråret og den er ved at afslutte efterårs sæsonen i praktisk sejlads, sejlerskolen vil starte igen til foråret med praktisk sejlads.

I foråret 2024 vil Sejlerskolen også tilbyde kursus til Duelighedsbevis samt VHF/DSC og i resten af 2023 vil vi holde nogle temaaftener med forskellige emner.

Og så har i sikkert andre gode ideer til hvad vi kan arbejde med, så kom endelig med dem f.eks. til medlemsmøde d. 2. oktober

Tema aften
Der vil blive afholdt tema aften hver den første mandag i måneden og det starter

mandag d. 2. oktober kl. 19, Sejlerstuen, Ballen:
Medlemsmøde: Samsø Sejlklub, hvem er vi og hvad kan vi gøre sammen for at for at få den klub vi vil have.

mandag d. 6. november kl. 19, Sejlerstuen, Ballen:
VHF, introduktion og genopfriskning, ved Rune Balle, tilmelding til rune@flyv.dk

mandag d. 4. december kl. 19, Sejlertuen, Ballen:
Meteorologi ved Mille Brandt Jensen, udover at Mille arbejder som meteorolog ved DMI er hun også en dygtig sejler så det er en aften hvor vi får koblet vind og vejr sammen med sejlteknik.
Tilmelding til Claus : vestermarksvej36@gmail.com

Klubstander
Vi laver en lille konkurrence med det formål at få tegnet en klubstander til sejlklubben. Forslag skal være indsendt / indleveret til formanden senest den 15. november 2023.
Til klubbens Julefrokost d. 30 november vil de indkomne forslag blive præsenteret og der vil blive stemt om hvilken stander der skal repræsentere klubben.

Julefrokost
Klubben afholder julefrokost torsdag d. 30. november, hvor og hvornår bliver sendt ud senere.
Til julefrokosten vil deltagerne afgøre blandt de indsendte forslag til klubstander, hvilken der skal være klubbens nye stander.

Foråret 2024

Sejlerskolen.
Der arrangeres kursus i Duelighed og det afholdes som studiekreds med afsluttende prøve, ansvarlig Peter Kronborg. Kurset holdes lige inden sejlsæsonen 2024.

VHF / DSC kursus med afsluttende prøve, ansvarlig Rune Balle.

Praktisk sejlads kursus starter lige efter standerhejsning.

Dansk Sejlunion.
Klubben er blevet medlem af Dansk Sejlunion hvilket giver os mulighed for at trække på deres gode tilbud. Uddannelse af instruktører, lån af grej til aktiviteter, forsikring vedrørende klubbens aktiviteter, bare for at nævne nogle af fordelene ved medlemskab.. Se mere på www.dansksejlunion.dk

Klubbåde.
Klubben har fået foræret en Granada 24, som vi skal have givet en kærlig omgang og i den forbindelse vil vi etablere et bådudvalg som kunne stå for det. Har du lyst til at give en hånd med til at få denne båd gjort sejlklar så giv besked til Claus.

Vi har også fået en Mirrorjolle som dog kræver en større renovering.

Men vi er stadig interesseret i at høre fra folk der har sejljoller som de kunne tænke sig at forære til sejlklubben. Vores håb er at kunne etablere en jolleafdeling så vores ungdom kunne komme ud at lære at sejle.

Kontingent, kursusgebyr og andet
kan indbetales ved at lave bankoverførsel til Danske Bank, reg. nr. 9570, kto.nr. 13605548

Kontingent kr. 400,- for et år.
Deltagelse i sejlerskole forårssæson kr. 250,-
Efterårssæson kr. 250,-
Lærebogen ”Gast” fra Dansk Sejlunion kr. 115,-

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Please Login to Comment.