Velkommen

til Samsø Sejlklubs hjemmeside.

Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold blandt sejlerne på Samsø

Indmeldelse i klubben samt tilmelding til arrangementer kan ske her
eller på mail: vestermarksvej36@gmail.com

Generalforsamling

Der indkaldes til
Ordinær Generalforsamling
d. 28. februar 2024
kl. 19 i “Smile” bygningen(det yderste pakhus) på Ballen Havn.
Dagsorden i følge vedtægterne.

Vi håber at se jer alle denne aften, så vi udover det formelle, kan få hygget og sludret om sejlklubben mm.