Velkommen

til Samsø Sejlklubs hjemmeside.

Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold blandt sejlerne på Samsø

Klubbens nye logo /stander.

Sejlerskolen er i gang, her er det elever i en Yngling.

Støt op om sejlerfællesskabet på Samsø
meld dig ind i sejlklubben.

Fra aftenens sejlerskole.